رهنمود های مقام معظّم رهبری


مقام معظم رهبرى، حضرت آیة اللّه العظمى خامنه‏اى

 

 { ماه رمضان فرصت خوبى براى خودسازى است. ما همان ماده خام هستیم که اگر روى خودمان کار کردیم و توانستیم این ماده خام را به شکلهاى برتر تبدیل بکنیم، کار لازم را در زندگى انجام دادیم. هدف حیات همین است. واى به حال کسانى که روى خودشان کارى از لحاظ علم و عمل نکنند و همان جور که وارد دنیا شدند به اضافه پوسیدگیها، ضایعات، خرابیها و فسادها - که در طول زندگى براى انسان پیش مى‏آید - از این دنیا بروند. مؤمن باید بطور دائم، روى خودش کار بکند.71/12/4

 { نماز در عرصه تکاپوى لایزال و ناگزیرى که بشر بدان مأمور بلکه مطبوع گردیده است، بزرگترین فریضه و مؤثرترین ابزار است.

 { این که در قرآن و سخن والاى پیامبر خاتم‏صلى الله علیه وآله وسلم نماز بازدارنده از فحشا و منکر و معراج مؤمن و تقرّب دهنده پرهیزکار و در یک سخن؛ بهترین نهاد دین معرفى شده و پیامبر مکرّم آن را روشنى چشم خویش خوانده است باید ما را در فهم عظمت نماز به تأمّل و ژرف‏نگرى بیشتر بکشاند. روح نماز یاد خدا و خشوع و حضور در برابر اوست و این کلمات و اعمالى که با تعلیم الهى بر مکلّف واجب گشته است بهترین قالب براى آن روح و نزدیکترین راه به آن سرمنزل مقصود است.72/6/17

 { نشانه‏ها و شاخصهایى هست که هرگاه و هرجا دیده شوند مى‏توان گفت، حق نماز، گزارده شده است: نخست همگانى شدن نماز است. ناسپاسى بزرگى است که کسى در محیط اسلامى به سر برد و نماز را که برترین وظیفه هر مسلمان است، به جا نیاورد... نشانه دیگر، نیکو به جاى آوردن نماز است؛ یعنى با توجه به معنا و مفهوم کلمات نماز و همراه با خشوع و حضور و این روح نماز است که بدون آن، نماز کالبدى است بى‏جان و اگرچه ساقط کننده اقل تکلیف، ولى نه برآورنده هدفها و مقاصد تشریع... نشانه دیگر، آبادى مساجد و افزایش نمازهاى جماعت است و این به معناى بروز برکات نماز در سطح همکارى و همدلى اجتماعى است... نشانه دیگر، مطرح شدن نماز در عرصه مطالعات و تحقیقات علمى است همان طور که بحث فقهى درباره نماز و مقدمات آن، طولانى‏ترین مباحث فقهى در حوزه‏هاى علمیه را تشکیل مى‏دهد، بحث کلامى و عرفانى و اجتماعى نماز نیز باید سلسله مهمى از مباحث دینى مطرح در سطح جامعه را پدید آورد... نشانه دیگر آن است که در همه جاها و ساختمانهاى عمومى و دولتى، نمازخانه‏اى در خور دیده شود و نمازگزاردن در همه جا براى همه، کارى در دسترس به شمار آید. نشانه دیگر آن است که بزرگان جامعه و کسانى که چشمها به آنها دوخته شده و انگشتها آنها را نشانه کرده است، در مراکز همگانى نماز دیده شوند و نمازخانه‏هاى مراکز عمومى، ویژه آدمهاى بیکار یا فرودست شمرده نشود.72/6/12

 { بى‏شک این فریضه ]نماز[ نیز با همه اتکالش به عامل درونى؛ یعنى توجه و ذکر و حضور، همچون دیگر واجبات دینى، ناظر به همه عرصه زندگى انسان است و نه به بخشى از آن؛ یعنى زندگى فردى و شخصى هر کس و آن جا که پاى فعالیت و نشاط دسته جمعى افراد جامعه به میان مى‏آید، نماز همچون گرمترین و پرشورترین عبادت دسته جمعى، نقش بزرگى را بر عهده مى‏گیرد، مظهر این خصوصیت، همین نمازهاى جماعت پنجگانه و نماز جمعه و نمازهاى عید است...1373/6/12

 

 

مهمانى خدا

 

“ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعبه‏اش روزه است... و یک کار مهمش که مائده غیبى و آسمانى است قرآن است. شما دعوت شده‏اید به مهمانى خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید. مهماندار شما، شما را وادار کرده است به این که روزه بگیرید. این راه‏هایى که به دنیا باز است و شهوات هست و اینها را اینها را سدش کنید تا مهیّا بشوید براى “لیلةالقدر” ماه شعبان مقدمه است براى ماه مبارک رمضان که مردم مهیا بشوندبراى ورود در ماه مبارک رمضان و ورود در”ضیافت اللّه”.”

 “این ادعیه در ماه مبارک رجب و خصوصاً در ماه مبارک شعبان اینها مقدمه و آرایشى است که انسان به حسب قلب خودش مى‏کند براى این که مهیا بشود برود مهمانى، مهمانى خدا، مهمانى‏اى که در آن جا سفره‏اى که پهن کرده است قرآن مجید است و محلى که در آن جا ضیافت مى‏کند مهمش “لیلة القدر” است و ضیافتى که مى‏کند ضیافت تنزیهى و ضیافت اثباتى و تعلیمى. نفوس را از روز اول ماه مبارک رمضان به روزه، به مجاهده، به ادعیه مهیا مى‏کند تا برسند به آن سفره‏اى که از آن باید استفاده کنند و آن “لیلة القدر” است که قرآن در آن نازل شده است. این ضیافت الهى، انسان را منقلب باید بکند از این جهت حیوانى به آن جهت واقعى، انسانى؛ از آن ظلمتهایى که اطلاع به آن داریم منقلب کند انسان را به آن نورهایى و آن نورها به نور مطلقى که همه عالم تبع اوست.”59/4/21

 “من باز هم عرض مى‏کنم با آقایان که ماه مبارک رمضان است و درهاى رحمت خداى تبارک و تعالى به روى همه گناهکاران باز است و شما تا دیر نشده است در این ماه رمضان خودتان را اصلاح کنید، ما همه باید خودمان را اصلاح کنیم، ما هیچ کداممان یک آدم درست حسابى نیستیم. پناه به خدا باید ببریم و خودمان را اصلاح کنیم و با این جریانى که خروشان و دریاى مواج آدمهاى متعهد است ما با آنها خودمان را در همان جریان بگذاریم. جریان مخالف سیل انسان را خُرد مى‏کند جریان مخالف موجهاى شکننده دریا انسان را از بین مى‏برد.”60/4/13

 “آن چیزى که انسان را به ضیافتگاه خدا راه مى‏دهد این است که غیر خدا را کنار بگذارد و این براى هر کس میسور نیست، براى افراد انگشت‏شمارى که در رأس آنها رسول الله است میسور بوده. آن توجّه قلبى به مبدأ نور و اعراض از ماوراى او، او را لایق کرد به ضیافت اللّه و لایق کرد براى این که قرآن یکمرتبه به طور بسیط در قلب او وارد بشود. لیله مبارکه یکى از احتمالاتش بنیه خود رسول اکرم است که مشکات نوراللّه است و احتمالات دیگر هم هست. مهم ادراک این معناست که مراتب کمالات انسان براى ورود در ضیافت خدا زیاد است و باید از مقدمات شروع بشود. مقدمات هم همانى است که توجه به غیر نداشتن و غیرى را ندیدن و جز خدا ندیدن و توجه به هیچ چیز غیر از او نداشتن.”62/3/21

 “توجه بکنید که ماه مبارک را به آدابش عمل بکنید؛ یعنى آداب روحى‏اش. فقط دعا نباشد، دعا به معناى واقعى‏اش باشد. خواندن خدا و تذکّر خدا به معناى واقعى، آن تذکّرى که نفوس را مطمئن مى‏کند، آن ذکرى که “بذکراللّه تطمئن القلوب” یاد خدا واقعاً و حاضر دیدن خدا را در همه جا. ماه مبارک را به تذکر خدا، به ذکر خدا و به رحمتهاى خدا که به شما عنایت کرده است شکرگزارى کنید و ذکر خدا را بگویید... .

 امیدوارم که ان شاءاللّه این ماه مبارک رمضان به همه شما مبارک باشد. و مبارک بودن به این است که بنابر این بگذارید که به تکالیف خدا عمل کنید. در این ماه مبارک دعا کنید که خداى تبارک و تعالى شما را موفق کند به این که در این خدمتى که متکفّل او هستید، مطابق رضاى او عمل کنید. از خدا بخواهید که ما را از عنایت خودش محروم نفرماید. و این ضیافت خدا را قدر بدانید. این ضیافت خیلى لطافت و ظرافت دارد، این را باید قدر بدانیم ما.”63/3/9