جدول


جدول

افقى:

 

 1 - مستقل بودن - محل دفن مردگان.

 2 - اسب تندرو - خوراکى که از اسفناج درست مى‏کنند.

 3 - آسودگى - سلاحى مخرب - سبد.

 4 - وقت و زمان معین - میوه‏اى جالیزى مخصوص فصل گرما - سمت و سو.

 5 - جذاب - حاشیه - جمع “انف” به معناى بینى.

 6 - اشاره به دور - خوب نیست - نام دیگر زردچوبه - کافى - مقابل ماده.

 7 - نظر؛ دید - متقلب و بدجنس.

 8 - جنگى در زمان امیرالمؤمنین على(ع) که خوارج آن را بپا کردند - کسى که در اداره یا بنگاهى کار مى‏کند.

 9 - گِرد - نقاب.

 10 - زهر - پدر ترکى - بها؛ قیمت - بوى رطوبت - دو سنگ آسیاب.

 11 - نیرو؛ قدرت - مجرا - کاسه زانو.

 12 - پیشه؛ عمل - مقدمه چینیها - برهنه.

 13 - یک نوع آش - به اسب چایار گویند - محل نماز خواندن پیشنماز در مسجد.

 14 - خودبینى؛ غرور - کشورى آفریقایى.

 15 - راه رفتن - تنگه‏اى بین دریاى مرمره و دریاى سیاه.

 

عمودى:

 1 - مقبره - خودنمایى و گردنکشى کردن.

 2 - یک نوع ماهى - برابر کردن دو چیز با هم.

 3 - بر یکدیگر دعواى باطل کردن - بعد از هشتم - جمع رب.

 4 - گروه؛ مردم - ملاغه بزرگ - من عربى.

 5 - از نجاسات - پیامبر خوش‏آواز - پیرشدن.

 6 - صد متر مربع - منقار پرندگان - سگ دیوانه - اندک - خط کش رسم.

 7 - همیان - نهى کننده.

 8 - مادام - پوشیدن آن براى مردان حرام است.

 9 - دسته؛ گروه - خدمتگزار.

 10 - تکرار یک حرف - حرف نفى - اسم - نفى عرب - تلفظ سیزدهمین حرف فارسى.

 11 - سپر آتش است - نعمت آسمانى - خرما فروش.

 12 - وارونه آن همان پرستار است - چنگ زدن به چیزى - سوره ام الکتاب.

 13 - درخشان - منطقه‏اى در تهران - یک نوع آتش.

 14 - افسانه؛ سخن دروغ - از جمهوریهاى تازه استقلال یافته شوروى سابق.

 15 - لاجوردى - یکى از ورزشهاى تیمى.

 

 توجه :

 به سه نفر از برندگان - به قید قرعه - جوایزى اهدا مى‏گردد.

 لطفاً پاسخهاى درست را تا بیستم دى ارسال فرمایید.

 برندگان این ماه عبارتند از برادران و خواهران ذیل که جوایزشان با پست ارسال مى‏گردد:

 1- اهواز : وحید بزاز زاده

 2- رشت : مجتبى سلیمى

 3- مشهد : على فرقانى فرد