سخنان معصومین


سخنان معصومین

بهترین عبادتها

* رسول اکرم(ص):

«أفضل العبادة انتظار الفرج».

(بحارالانوار ـ ج 52، ص 125)

برترین عبادت، انتظار فرج آل محمد است.

* رسول اکرم(ص):

«أفضل العبادة قول لااله‌الا الله و لا حول و لا قوّة الا بالله و خیر الدعاء الاستغفار».

(المحاسن ـ ص 291)

بهترین عبادت، گفتن لااله‌الاالله و لا حول و لا قوة الا بالله است و بهترین دعاها، طلب آمرزش است.

* رسول اکرم(ص):

«أفضل الزهد فی الدنیا ذکر الموت و أفضل العبادة ذکر الموت».

(بحارالأنوار ـ ج 6، ص 137)

بهترین زهد در دنیا، یاد مرگ و بهترین عبادت‌ها به یاد مردن بودن است.

* رسول اکرم(ص):

«أفضل العبادة الفقه و افضل الدین الورع».

(بحارالأنوار ـ ج 1، ص 167)

بهترین عبادت فقه و برترین آئین پارسائی است.

* رسول اکرم(ص):

«العبادة سبعة أجزاء، أ،ضلها طلب الحلال».

(بحارالأنوار ـ ج 77، ص 139)

عبادت هفت بخش است که بهترین درخواست روزی حلال از خداوند است.

* امیرالمؤمنین(ع):

«علیک بالتواضع فانّه من أعظم العبادة».

(امالی طوسی ـ ج 1، ص 6)

بر تو باد به فروتنی و تواضع، چرا که آن بزرگترین عبادت است.

* امیرالمؤمنین(ع):

«أفضل العبادة العفاف».

(کافی ـ ج 2، ص 79)

برترین عبادت‌ها، عفت و پاکدامنی است.

* امیرالمؤمنین(ع):

«أفضل العبادة الصبر و الصمت و انتظار الفرج».

(بحارـ ج 71، ص 96 از کنز الکراجکی)

بهترین عبادت‌ها، بردباری، سکوت و انتظار فرج است.

* امام زین‌العابدین(ع):

«ان اشرف العبادة خدمتک اخوانک المؤمنین».

(تفسیر امام عسکری(ع) ـ ص 260)

شریفترین عبادت‌ها، خدمت به برادران مؤمنت می‌باشد.

* امام باقر(ع):

«ان أفضل العبادة، عفة البطن و الفرج».

(کافی ـ ج2، ص 79)

همانا بهترین عبادت‌ه نگهداری شکم و دامن از حرام است.

* امام صادق(ع):

«أفضل العبادة ادمان التفکر فی الله و قدرته».

(کافی ـ ج 2، ص 55)

برترین عبادت‌ها، پیوسته در وجود خدا و قدرتش، اندیشیدن و تفکر است.

* امام صادق(ع):

«أفضل العبادة العلم بالله».

(بحاالأنوارـ ج 1، ص 215)

بهترین عبادت، شناخت خداوند است.

* امام جواد(ع):

«أفضل العبادة الأخلاص».

(بحارالأنوار ـ ج 70، ص 245)

بهترین عبادت، اخلاص(در عمل) برای خداوند است.