امام خمینی ثابت و استوار


امام خمینی ثابت و استوار از آغاز تا پایان

عید واقعی

«عید ملت مستضعف روزی است که مستکبرین دفع شوند. عید ملت ما روزی است که ریشه‌های فسادی که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروند و می‌روند».

(11/7/1358)

«عید مسلمین وقتی سعید و مبارکهست که مسلمین خودشان استقلالشان را و مجدشانر ا؛ آن مجدی که در صدر اسلام برای مسلمین بود، به دست بیاورند. مادامی که مسلمین در این حال هستند، در حال تفرق و تشتت و در حالی که همه چیزشان پیوسته به غیر است، هیچ روزی برای آنها مبارک نیست. مبارک آن روزی است که دست اجانب از ممالک ما، از ممالک اسلامی کوتاه شود و مسلمین روی پای خودشانب ایستند وامور مملکتشان را خودشان به دست بیاورند».

(10/8/1358)

«آن روز مبارک است بر ما که سلطه جهانخواران بر ملت مظلوم ما و بر سایر ملت‌های مستعضف شکسته شود و تمام ملت‌ها، سرنوشت خودشان را به دست خودشان بگیرند».

(1/1/1360)

«ما آن روز عید داریم که مستمندان ما، مستضعفان ما به زندگی صحیحر فاهی و به تربیت‌های صحیح اسلامی ـ انسانی برسند».

(23/10/1360)

«تبریک عظیم در وقتی است که مسلمین توجه بکنند به گرفتاری‌هائی که دارند و توجه بکنند به اینکه از کجا این گرفتاری‌ها آمده است و علل آمدن این گرفتاری‌ها چیست و راه نجات از آن چیست».

(12/10/1361)

«انشاءالله خداوند همه را بیدار کند و هشیار کند و این عید سعید را مبارک کند. و مبارک آن روزی است که دست قدرت‌ها، دست خیانتکارها، دست جنایتکارها از سر مظلومین جهان قطع بشود و انشاءالله امیداورم نزدیک باشد یک همچو وقتی».

(27/6/1362)

«عید سعید و مبارک در حقیقت آن روزی است که باب یداری مسلمین و تعهد علمای اسلام تمام مسلمانان جهان از تحت سلطه ستمکاران و جهانخواران بیرون آیند و این مقصد بزرگ زمانی میسر است که ابعاد مختلفه احکام اسلام را بتوانند به ملت‌های زیر ستم ارائه دهند و ملت‌ها را با اسلام ناشناخته آشنا کنند و فرصت‌ها را برای این امر بزرگ سرنوشت‌ساز مغتنم شمرده و از دست ندهند».

(7/6/1363)

«عید برای ما یک معنا دارد، برای ابراهیم و برای پیغمبرها یک معنای دیگر دارد. ما هم عید می‌گیریم، آنها هم عید می‌گیرند، لکن آنهائی که عید می‌گیرند؛ عید لقاء است، آنها عود می‌کنند به آن جایی که از آنجا ظاهر شدند و عید می‌گیرند برای این امر، البته بعد از ارجاع ـ به، باز ـ از آن معنای سیر الهی، بعد از ارجاع اسمش عید می‌شود. و بعدهای معنویش بسیار زیاد است و دست ما از آن کوتاه است و بعدهای سیاسی و اجتماعی‌اش هم زیاد است و زیاد بوده است و امیدواریم که زیاد بشود».

(15/6/1363)

«امیدوارم که این عید سعید برای همه مسلمین عید به معنای واقعی باشد و برای ملت ایرانب رکات عید از جانب خدای تبارک و تعالی نازل شود. عید واقعی آن وقتی است که انسان رضای خدا را به دست بیاورد، درون خود را اصلاح کند».

(19/3/1365)

«تحویل حال الی احسن الحال این است که انشاءالله در این سال نو، ما تغییرات روحی بدهیم، یعنی واقعا تحول بر ایمان حاصل بشود... و ما امیدواریم که ملت ما در این سال نو، به طوری عمل بکند که سیره انبیا بوده است، به طوری عمل بکند که سیره اولیا بوده است و عمده این است که هواهای نفس از بین برود، انسان در طول عمر مبتلای به این هوای نفس است که محتاج به ریاضت است و من که گوینده‌ام موفق نشدم به این عمل، و من امیدوارم که ملت ایران و همه مسلمانان دنیا یک تحولی پیدا کنند در این سال نو، که برای خدا کار کنند، برای سلطه خودشان نباشد، برای پیروزی خودشان نباشد، برای هواهای نفسانی نباشد».

(29/12/1367)