سخنان معصومین


سخنان معصومین

جهان در عصر ظهور

* رسول خدا صلی الله علیه و آله:

«والذی بعثنی بالحق بشیرا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج فیه ولدی المهدی، فینزل روح الله عیسی بن مریم فیصلی خلفه، وتشرق الارض بنور ربها، ویبلغ سلطانه المشرق والمغرب».

(اکمال الدین- ص 163)

سوگند به آن کسی که مرا به حق برای بشارت (به رحمت خویش) مبعوث فرموده، اگر جز یک روز از عمر عالم باقی نماند، هرآینه خداوند آن روز را آن چنان طولانی سازد تا در آن روز فرزندم مهدی از پرده غیبت خارج گردد، سپس روح الله عیسی بن مریم نازل گردد و پشت سر او نماز گذارد، و زمین به نور پروردگارش (از ظلمتهای ظلم و تاریکیهای فساد و جهل) به روشنائی گراید، و قدرت و حکومت او تا شرق و غرب عالم گسترش یابد.

* رسول خدا صلی الله علیه و آله:

«یا ابی! طوبی لمن لقیه و طوبی لمن احبه و طوبی لمن قال به، ینجیهم من الهلکة وبالاقرار بالله وبرسوله و بجمیع الائمة یفتح الله لهم الجنة، مثلهم فی الارض کمثل المشک الذی یسطع ریحه فلا یتغیر ابدا، ومثلهم فی السماء کمثل القمر المنیر الذی لا یطفا نوره ابدا».

(عیون اخبارالرضا- جلد 1- ص 59)

ای ابی! خوشا به حال کسی که با او دیدار نماید، خوشا به حال آنکه او را دوست بدارد، خوشا به حال آنکه به او معتقد باشد، خداوند آنان را از هلاکت نجات بخشد، وبواسطه اقرار و اعتقاد به خدا و به رسولش و به تمام امامان، خداوند درهای بهشت را برایشان بگشاید؛ آنان در زمین همانند مشک اند که بوی خوشش در فضا پخش و پراکنده گردد و هیچ گاه فاسد نشود، و در آسمان هم چون ماه درخشنده اند که هیچ گاه خاموشی نمی پذیرد.

* رسول خدا صلی الله علیه و آله:

«یکون فی امتی المهدی، تنعم امتی فی زمانه نعیما لم یتنعم مثله قط».

(الزام الناصب- ص 163)

مهدی در امت من است، و امتم در عصر او از موهبت و نعمت فراوان برخوردار گردند بگونه- ای که هیچ گاه آن چنان بهره مند نشده باشند.

* امیرالمومنین علیه السلام:

«... ویذهب الشر ویبقی الخیر و یزرع الانسان مدا وتخرج له سبعة امداد کما قال الله تعالی، ویذهب الزنا وشرب الخمر، ویذهب الربا، ویقبل الناس علی العبادات، والشرع والدیانة، والصلاة فی الجماعات، وتطول الاعمار، وتودی الامانات و تحمل الاشجار، و تتضاعف البرکات، وتهلک الاشرار وتبقی الاخیار ولایبقی من یبغض اهل البیت علیهم السلام».

(عقد الدرر به نقل از منتخب الاثر، ص 474)

شر از جهان رخت بربندد و خیر و نیکی بجای ماند و انسان یک مدّ بذر کشت نماید و هفت مُدّ برایش محصول دهد چنانچه خدای تعالی فرموده است. زنا و شراب و ربا از بین برود، و مردم به عبادت و دیانت و نماز جماعت روی آورند، عمرها طولانی، امانتها به صاحبانشان مسترد، درختان بارور، خیرات و برکات مضاعف گردد. اشرار از میان بروند و نیکان باقی مانند و از دشمنان اهل بیت علیهم السلام کسی باقی نماند.

* امیرالمومنین علیه السلام:

«ولو قد قام قائمنا لانزلت السماء قطرها، ولاخرجت الارض نباتها، ولذهبت الشحناء من قلوب العباد».

(بحار- جلد 52- ص 316)

وقتی که قائم ما قیام نماید، آسمان قطرات بارانش را فرو بارد و زمین روئیدنیها و گیاهانش را برویاند و کینه و عداوت از دلهای بندگان زائل گردد.

* امام باقر علیه السلام:

«اذا قام قائمنا وضع یده علی رووس العباد فجمع به عقولهم واکمل به اخلاقهم ».

(بحار- جلد 52- ص 336)

زمانی که قائم ما قیام نماید، دست خویش بر سر بندگان گذارد و بدین وسیله نیروهای مردم را تمرکز بخشیده و اخلاقشان را کامل سازد.

* امام باقر علیه السلام:

حضرت باقر علیه السلام در مورد رشد فرهنگی مردم در عصر ظهور فرمود:

«وتؤتون الحکمة فی زمانه حتی ان المراة لتقضی فی بیتها بکتاب الله تعالی وسنة رسول الله صلی الله علیه وآله».

(بحار- جلد 52- ص 352)

علم و حکمت به همه شما در زمان مردی از خاندان ما آموخته شود، بطوری که حتی زن در خانه اش برطبق کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله قضاوت نماید.

* امام صادق علیه السلام:

«لن تذهب الدنیا حتی یخرج رجل منا اهل البیت یحکم بحکم داود و آل داود لایسال الناس بینة».

(کافی- ج1- ص 397)

دنیا به پایان نرسد جز اینکه مردی از خاندان ما اهل بیت خروج نماید و به حکم داود و آل داود حکم کند و از کسی بینه و گواه نطلبد.